Parbehandling / rådgiving

 

Når problemer tar kvalitet ut av parforholdet, kan det være nyttig å søke hjelp:

 • Når forholdet er blitt vanskelig og dere selv ikke finner ut av det
 • Når dere er inne i en vond sirkel og føler at din partner ikke møter deg og forstår deg
 • Når konflikter ødelegger for kommunikasjon, nærhet og fellesskap
 • Når dere møter stefamiliens vanskeligheter med tidligere partner eller forhold til ”mine barn og dine barn”
 • Når dere ikke kan bli enige om hvem som skal gjøre hva
 • Hvis forholdet er rammet av utroskap
 • Når stress og problemer i arbeidslivet vanskeliggjør samlivet
 • Når dere trenger råd og veiledning i forhold til barna og barneoppdragelse
 • Dersom tanker om separasjon og skillsmisse er aktuelt

 

Utviklingssamtaler i parforhold

 • Samtaler med en samlivsterapeut kan ha et mer positivt utgangspunkt. Slike samtaler kan være av mer forebyggende karakter og ha mer vekst og utvikling som målsetning. Det kan være diskusjon av forhold som lett kan komme til å vanskeliggjøre samlivet og hvordan man kan takle vanskelige situasjoner som kan oppstå. Eller refleksjoner rundt verdier og aktiviteter som virker positivt og byggende i forholdet.

 

Familiesamtaler

 • Er det problemer i forhold til barna, kan det være fornuftig at hele familien møter til samtale. Det kan også være hensiktsmessig at et barn eller en ungdom kommer alene. Det er alltid viktig å se hva problemet gjør med hele familien og hvordan rollemønsteret i familien bidrar til å opprettholde problemet eller kanskje til å løse det