Konfliktshåndtering i parforhold

Konflikter er en del av livet generelt så vel som samlivet mellom personer som lever sammmen. Konflikter springer ut av forskjellighet partene i mellom enten det går på verdier, interesser, holdninger eller ulike reaksjonsmønstre. Mer spesifikt vil konflikter oppstå for eksempel ved utroskap eller andre alvorlige hendelser i parforholdet. Det er viktig at slike situasjoner blir diskutert og bearbeidet. Vedvarende og ubearbeidet konflikt skaper avstand, dårlig følelse og kan derfor være ødeleggende for forholdet. Her vil en terapeut og rådgiver være til god hjelp.