terjeforside.jpg

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i klinisk- og organisasjons-psykologi. Jeg har med denne bakgrunnen delt mye av yrkeslivet mellom klinisk arbeid og konsulentvirksomhet i forhold til arbeidslivet. I mer enn 20 år har jeg arbeidet i familievernet hovedsakelig med par og familieproblematikk. I denne sammenheng har jeg også jobbet med grupper for par, til dels med spesielt fokus på konflikt- og konflikthåndtering i parforhold. I dag driver jeg en allsidig klinisk praksis.

Som organisasjonspsykolog har jeg i de seneste år først og fremst arbeidet med konflikter i arbeidslivet av typen personalkonflikter. Som en del av dette arbeidet har jeg utviklet kurs i konflikt- og konflikthåndtering for ledere, andre relevante faggrupper og hele personalgrupper som ledd i organisasjonsutviklingsprosesser.

Faglig er jeg forankret i en prosessorientert relasjonspsykologi i kombinasjon med kognitiv terapi der man retter oppmerksomheten mot det mennesker tenker om seg selv og sine vanskeligheter. Metodisk arbeider jeg i tillegg med Gestalt terapi og i de seneste år har jeg hjulpet mange med Tankefeltterapi spesielt i forhold til ulike angsttilstander.

Ved behov arbeider jeg sammen med andre erfarne psykologer.

Jeg er forfatter av boken Konflikt og konflikthåndtering i arbeidslivet, Gyldendal Akademika, 1997.