Himmel.jpg

VELKOMMEN TIL PSYKOLoGTEAM

 

FINN LEDIG TIME I VÅR KALENDER

 

Jeg har lang og bred klinisk erfaring med familieterapi og spesielt parterapi. Etter mer enn 20 års arbeid i familievernet, har jeg nå i mange år hatt en privat praksis med hovedvekt på parbehandling og hjelp til enkeltpersoner med ulike typer av livsproblemer. Tidligere har jeg i tillegg arbeidet med utviklingsprosesser og konflikter I arbeidslivet som organisasjonspsykolog.

Jeg har ikke venteliste og tilstreber å ta imot klienter på kort sikt. Eventuelt kan jeg også komme hjem dersom det er praktisk og ønskelig. Henvisning fra lege er ikke nødvendig.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på telefon eller e-post

 
terjeprofilbilde.png

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i klinisk- og organisasjons-psykologi. Jeg har med denne bakgrunnen delt mye av yrkeslivet mellom klinisk arbeid og konsulentvirksomhet i forhold til arbeidslivet. I mer enn 20 år har jeg arbeidet i familievernet hovedsakelig med par og familieproblematikk. I denne sammenheng har jeg også jobbet med grupper for par, til dels med spesielt fokus på konflikt- og konflikthåndtering i parforhold. I dag driver jeg en allsidig klinisk praksis.

Faglig er jeg forankret i en prosessorientert relasjonspsykologi i kombinasjon med kognitiv terapi der man retter oppmerksomheten mot det mennesker tenker om seg selv og sine vanskeligheter. Metodisk arbeider jeg i tillegg med Gestalt terapi og i de seneste år har jeg hjulpet mange med Tankefeltterapi spesielt i forhold til ulike angsttilstander.

Ved behov arbeider jeg sammen med andre erfarne psykologer.

Jeg er forfatter av boken Konflikt og konflikthåndtering i arbeidslivet, Gyldendal Akademika, 1997.

 
 
 

PSYKOLOGTEAM
Gjønnesvei 12
1356 Bekkestua

Tlf: 911 29 035

E-mail: terje-ho@online.no